2010-12-27

Askerler anlatıyor

Askerler anlatıyor


Bu sabah yine canım sıkıldı, kahr oldum. İçiniz açılmaz, siniriniz bozulur ama size de tavsiye ediyorum, http://www.askerleranlatiyor.blogspot.com/ sitesini açın ve oradaki yazıları okuyun.
Bunlar doğruysa Türkiye batmış demektir.

Bence bu sitede anlatılanlar doğru mudur, gerçekleri yansıtmakta mıdır?.. Doğru olduklarını sanıyorum.

Orada çeşitli kaynaklardan gelen yazılanların hepsinin ifadesi, imlası, edebî üslubu düzgün. Demek ki, yayınlanmadan önce redaksiyon yapılıyor.

Bu sitenin pek yakında büyük bir gürültü çıkartacağını sanırım.
Ordumuzun bütünüyle yıpratılmasına taraftar değilim.
Ordu devletimizin (rejimin, düzenin, sistemin değil), halkın, ülkenin, tek kelimeyle Türkiye'nin ordusudur.

Ergenekoncular, vesayet sistemi taraftarları, resmî ideoloji faşistleri orduyu kendi emellerine hizmet ettirmek istiyor.
Bugünkü haliyle olmasa bile ordu teorik olarak "Peygamber ocağıdır."
Ordu, Türkiye halkının temel insan haklarına, hürriyetlerine riayetkâr olmalıdır.
Ordu dindar subaylara, astsubaylara, erlere din hürriyeti sağlamalıdır.
Askerî birliklerde, isteyenin gidip serbestçe ibadet edebileceği mescidler ve camiler bulunmalıdır.

Askerlere fizikî ve psikolojik eziyet yapılmamalıdır.
Ordu evlerinde, askerî sosyal tesislerde lüks, israf ve debdebeden kaçınılmalıdır.
On binlerce vatan çocuğuna garsonluk, hizmetçilik, köpek bakıcılığı gibi işler yaptırılmamalıdır.

Sünnîlerin çocuklarına subaylık ve astsubaylık yolları kapatılmamalıdır.
Ordunun bütün harcamaları devletin, hukukun, Sayıştay'ın kontrolü altında olmalıdır.

Orduya cahil, nâkıs, iyi yetişmemiş olarak gidenler, orada kemal, olgunluk bulmalı, edep ve terbiye öğrenmeli, yüksek ahlâk ve karakter sahibi olarak terhis olmalıdır.
Vatan çocuklarının en güzel ve tatlı hatıraları, askerlik müddetine ait olmalıdır.
Terhis olan askerler bayramlarda kumandanlarını hatırlayıp onlara tebrik mesajları göndermelidir.

Bazı tekke binalarının kapısında "Burası âşıklar kâbesidir. Buraya eksik gelen olgun ayrılır" mealinde Farsça bir beyit yazılıdır. Ordu birlikleri, kışlalar da böyle olmalıdır.
Subaylar ve astsubaylar askerler için güzel örnekler ve modeller olmalıdır.
Askerlikte elbette disiplin olacak, elbette çileli işler olacaktır. Bunlar gençlerin ruhen, fiziken, ahlâken yetişmesine hizmet eder. Lakin askerlikte işkence, eziyet, küfür, hakaret, dayak asla olmamalıdır.

Askerlere adalet, şefkat ve merhametle muamele edilmelidir.
Ordumuzda halen son derece faziletli, ahlâklı, yüksek karakterli, haysiyetli, doğru ve dürüst subay ve astsubay bulunmaktadır. Kötülerin yüzünden ordunun tamamını suçlamak ve karalamak doğru olmaz.

Kanunlar çıkartılarak ordu içinde din, inanç, ibadet hürriyeti sağlanmalıdır.
Orduda dindarlara baskı yapılması yasaklanmalıdır.
ABD çok kötülükler yapıyor ama onun ordusunda tam bir din hürriyeti vardır. İngiltere, Almanya, Fransa orduları da böyledir. İnsan haklarına ve âdil hukuka dayalı bütün demokratik ülkelerde de durum böyledir.

Ordu düzelirse, ordu âdil olursa, ordu millî kimlik ve kültüre bağlı olursa, ordu genç nesilleri ıslah ederse (iyileştirirse) Türkiye yükselir; aksi takdirde batar.

Mehmet Şevket Eygi
03 Aralık 2010 - Milli Gazete

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar