2010-12-19

Bu hırs ve tamah neye?

Bu hırs ve tamah neye?
Allâme Zemahşeri (rh.) hazretlerinden:
"Hırs öyle bir şeydir ki, sahibinin derisini yüzer; ırz ve namus kumaşını makas gibi keser. Allah'a yemin ederim! Kanaat insanı en yüce talihe yükselttiği gibi, hırs da en fena bir tamah batağına daldırır.

"Kanaat, fakiri zengin gibi gösterir. Haris zenginin mala ve paraya saldırması ise, onu fakir bir dilenci sandırır. O halde harisler hırs ve tamaha meyl(yönelip) ve rağbet ettikçe, sen ondan sabun ile elbiseni yıkamaya bak. Hırs ve tamahtan temizlenmek, bütün pisliklerden temizlenmek demektir. (Etvâku'z-Zeheb, 70. Makale)

"Anne ve babanı mezar çürütüp bitirmiş!.. Geçen uzun asırlar, ecdadını mahvedip yitirmiştir! Çoluk-çocuğunun da aynı akıbete uğrayacağı muhakkaktır... Öyle ise bu geçici gölgeye, bu menfaatsiz menzile gösterdiğin hırs ve tamah neye dayanıyor?!" (88. Makale)

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar