2010-12-19

Gurur ve zararı

Gurur ve zararı


İsmâîl Hakkı Bursevî Hazretleri nakleder: "Vaktiyle bir müslüman hacca niyet eder. Yolu Şeyh Ahmet Nâmikî (k.s.) Hazretleri'nin meclisine düşer. O meclisin manevî havasından istifâde eder. Hattâ seyhin başı üzerinde, kalkan gibi bir nurun parladığını görür Şeyh hacca gitmesine izin verir. Hac farîzasını îfâ edip döndüğünde tekrar şeyhin meclisine katılır. Fakat, daha önce görmüş olduğu nuru bu defa göremez. Şeyhten bunun sebebini sorar. O da,
"Sen hacca gitmeden önce iltica ve acizlik içinde idin. Buraya gelip bu meclisten nasibini aldın. Himmete erdin. Şimdi ise, hac farizasını îfâ edince hacı unvanını kazandın. Bu hâl, seni gururlandırdı. Kendine bir mertebe ve menzil verince, bu seni daha önce ermiş olduğun mânevi dereceden düşürüp o nuru göremez oldun." der.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar