2010-12-19

Türklere çirkinliğimizi vermeyi başardık

Türklere çirkinliğimizi vermeyi başardıkBİR BATILI'DAN SAMİMİ İTİRAFLAR: "TÜRKLERE ÇİRKİNLİĞİMİZİ VERMEYİ BAŞARDIK"

Victor Hugonun Hâtıralarından:

"Tunus Beyi Ahmet... Bugünün o gülünç Türk modasına uyarak giyinmişti. Bu moda iki Fransız'ın Sultan İkinci Mahmudu uygarlığın pantolon ve redingot (Avrupai teşrifat icâbı giyilen, uzun etekli, arkası yırtmaçlı alafranga ceket) giyinmek olduğuna inandırdıkları günden beri bütün Osmanlı Devletine yayıldı...

Böylece yiğit Türkler an'ânevî (geleneksel) elbiselerini, insan elbiselerinin bu en güzel ve en gösterişlisini bir kenara attılar ve bizim elbiselerimizi yalan yanlış benzetmeye [bizi taklit etmeye] başladılar. Türklerin bizden fazla bir şeyleri, güzellikleri vardı; biz onlara çirkinliğimizi vermeyi başardık. Bizim uygarlık taslayan bilgiçlerimiz ise, buna ilerlemek adını veriyorlar."

(Anılar, Çeviren Şiar Yalçın, İstanbul 1974, Yankı Yayınları, s. 22)

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar